Membership Checkout

Membership Level change

You have selected the Cơ bản membership level.

Giá cho thành viên là 50,000,000 .

Bí mật về xây dựng thương hiệu cá nhân
Quy trình chăm sóc khách hàng 1-3-7
9 Bước chốt sale
Kỹ năng chốt sale
Bán hàng bằng tử huyệt cảm xúc
Bậc thầy bán hàng
Những câu hỏi thường gặp ở người kinh doanh
Bí mật bản đồ về làn da
Chuyên gia về sản phẩm
Kinh doanh cho người mới bắt đầu
Thông tin chung
Account Information Already have an account? Log in here
LEAVE THIS BLANK